Storumans Sportfiskeklubb - För Gemenskap
Medlemmar


 
STYRELSEN 2018

Ordförande: Sven Norman  070-648 85 24
Kassör: Solveig Herou 0951-77027
Ledamot: Carina Dahlberg  070-293 57 70
Ledamot: Bruno Lundin 
Ledamot: Sture Molander 076-8131430
Suppleant: Kennet Einarsson 070-369 37 08
                  Ingrid Frank 070-394 93 13
Revisor

Egon Jonsson
 
Valberedning
Bruno Grip och Eilif Sörensen och Sture Molander
 
Aktivitetsgrupp
Ingrid Frank sammankallande 0703949313 + Klubbens medlemmar
Medlemsavgifter för år 2017
Vuxna                             100 kr
Ungdom under 18 år gratis                          
Betala in på bankgiro 283-4372
Site Builder drivs av  Vistaprint